Hällristning L1968:7 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,92x0,38 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 1 krökt linje och 1 skålgrop. Skeppen är 31-63 cm l, enkellinjetyp, varav 1 med 4 bemanningsstreck, fragmentariska. Den krökta linjen är 10 cm l. Skålgropen är 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande, mycket vittrad, grovkornig granithäll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5227) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 cm NNV om hällkant, på V spetsen av hällbrant. 10 m NNV om gärdesgård. "
Vill du se flera runstenar i Lur socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.838794
Longitud: 11.28106
Lämnings-ID: L1968:7
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 425:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7