Hällristning L1968:15 i Lur 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:15 i Lur
Foto av Hällristning L1968:15 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,5x3,9 m (NÖ-SV), bestående av 16 skepp, 13 linjer och fragment samt 1 skålgrop. Skeppen är 14-37 cm l, 14 av enkellinjetyp och 2 av dubbellinjetyp, varav 8 med bemanningsstreck, därav de två av dubbellinjetyp. Linjerna och fragmenten är 4-20 cm l. Skålgropen är 4 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på mycket blank, till stora delar helt ovittrad, SSÖ-sluttande granithäll. Ristningen kan eventuellt fortsätta mot S, under ett ca 0,5 m tj jord och gruslager. (RAÄ dnr 3.4.2-69-2017) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4x3,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 16 skepp och 1 skålgrop. För närmare beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,4 m SÖ om stenblock, 1,2x1,2 m st och 0,6 m h. Ca 7,5 m NV om bäck."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.812181
Longitud: 11.274873
Lämnings-ID: L1968:15
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 201:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/87f55fd0-d2de-49da-9a5b-b8b7bf3427b0