Hällristning L1968:142 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,1x0,9 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 5 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 stor korsformad figur, 4 obestämbara figurer och linjer, samt 3 skålgropar. Skeppen är 35-90 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp med ett spantstreck, bemanningsstreck och djurhuvudstävar. Människofigurerna är 22-31 cm l, 3 med yxor i handen, 1 med spjut eller sköld, 1 av yxbärarna har en prick mellan benen, alla med svärd och vader. 2 av människofigurerna är spegelvända med huvudet mot varandra. Djurfigurerna är 28-34 cm l, förbenat, varav den ena har hornkrona. Den korsformade figuren är 43x28 cm st, med fyra armar vilka i spetsen delar sig i klykor. De obestämbara figurerna och linjerna är 9-21 cm l. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,3 cm dj, alla lätt ovala. Belägen på närmast plan, mycket svagt NV-sluttande, närmast vittrad granithäll. Djupt huggen och mycket tydlig. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5227) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S om åkerkant på en punkt 17 m NÖ om åkerhörn. 1,80 m ÖSÖ om sten, 0,8 m diam och 0,4 m h. "
Vill du se flera runstenar i Lur socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.838347
Longitud: 11.280853
Lämnings-ID: L1968:142
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 426:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:142