Hällristning L1967:907 i Svenneby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,15x0,75 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 1 oval och 1 skålgrop. För närmare beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svenneby socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Svenneby socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.498245
Longitud: 11.33093
Lämnings-ID: L1967:907
Riksantikvarieämbetets ID: Svenneby 66:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Svenneby
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:907