Hällristning L1967:672 i Svenneby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp, 1 vagn, 9 hjul, 1 djur och 19 skålgropar. Hällen är nersliten och huggningarna mycket grunda. Bör synas mot solen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svenneby socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På mot VSV sluttande, mycket slät häll i betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 m NV om ladugårds NÖ-hörn. 20 m NÖ om markväg. 6 m SSV om telefonstolpe."
Vill du se flera runstenar i Svenneby socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.533774
Longitud: 11.306874
Lämnings-ID: L1967:672
Riksantikvarieämbetets ID: Svenneby 6:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Svenneby
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:672