Hällristning L1967:4565 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,63x0,55 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 männskofigur, 1 böjd linje och 7 skålgropar. Männskfiguren är 31 cm l. Den böjda linjen är 12 cm l. Av skålgroparna är 5 runda, 4-7 cm diam och 0,3-0,5 cm dj, 2 avlänga, 9-11 cm l,, 5-6 cm br och 0,5 cm dj. Belägen på hällrygg, vittrad och grovkornig granit. Övertorvad. Ny beskrivning i samband med arkeologisk dokumentation år 2015 av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar/hallristning.se. (Raä dnr: 3.4.2-92-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 2.8x0.6 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 2 människofigurer, 1 fotsula, 1 ringfigur, 1 fragment och 3 älvkvarnar och1 avlång älvkvarn.Skeppet är 67 cm l, av dubbellinjetyp.Människofigurerna är 30-54 cm l, varav en av streckgubbetyp och enfallisk med uthuggen kropp och klubbhänder.Fotsulan är 27x11 cm l och konturhuggen.Ringfiguren är 20 cm diam. Den har mittpunkt och två koncentriskacirklar, 7 respektive 20 cm diam. Från den yttre cirkeln utgår 5 utskott, 4 cm l.Fragmentet är 12 cm.Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0.5 cm dj. Den avlånga är 12x6 cmdj.Ristningen belägen på hällrygg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark.."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m S om bäckkrök. Nr 2 är på NV delen av åkerimpediment."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.741345
Longitud: 11.343812
Lämnings-ID: L1967:4565
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1136:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:4565