Hällristning L1967:4537 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,3x0,5 m (N-S), bestående av 3 skeppsfigurer,1övrig bestämbar figur och 1 obestämbar figur. Skeppsfigurernaär 24-48 cm lång. Ett skepp är enkellinjigt med fyrabemanningsstreck och två är konturristade. Den övriga bestämbarafiguren liknar ett ben, 22 cm långt. Den obestämbara figuren, enslinga eller orm, är 16 cm lång. Belägen ÖNÖ-Ö-sluttande,upptill slät och nedtill skrovlig häll.Nere vid gärdesgården är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 2 älvkvarnar, 2-3 cm diam. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m S om stor gärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.651131
Longitud: 11.359652
Lämnings-ID: L1967:4537
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1741:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:4537