Hällristning L1967:4529 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.2x1.3 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 5 djurfigurer med ryttare, 1 fragment och 24 älvkvarnar. Skeppen är 37 och 56 cm l. Ett av enkellinjetyp med bemanningsstreck och det andra av dubbellinjetyp med bemannings- och spantstreck. Människofiguren är 20 cm l. Djurfigurerna är 15-29 cm l, tvåbenta och huggna med enkla linjer. På djurens ryggar finns ryttarmarkeringar i form av ett enkelt, lodrätt streck. Fragmenten är 8-26 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande berghäll mot sank betesmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.730249
Longitud: 11.359903
Lämnings-ID: L1967:4529
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1371:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:4529