Hällristning L1967:4389 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1967:4389 i Tanum
Foto av Hällristning L1967:4389 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 8,4x5,5 m (NV-SÖ), bestående av 9 skeppsfigurer,3 människofigurer, 3 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 7 obestämbarafigurer och 42 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 44-112 cm långa. 3Skepp är dubbellinjiga, varav ett har bemanningsstreck och ettär fragmentariskt. 3 skepp är enkellinjiga, varav ett med långastävar och två är fragmentariska. Människofigurerna är heltuthuggna, 37-47 cm långa och med uppsträckta armar, "adoranter".Två människofigurer har "bälte" och en har svärd. Avdjurfigurerna är en helt uthuggen, 44 x22 cm stor och den andraär konturristad, 32x29 cm stor med extremt lång hals, samt dentredje är fragmentarisk 47x18 cm stor. Cirkelfigurerna har kors,hjulkors, är 17 resp. 26 cm diam. De obestämbara figurerna är16- 34 cm långa, den ena kan vara ett skepp. Älvkvarnarna är 3.5cm diam och 0,3-1 cm djupa. Flera älvkvarnar, 36 stycken är ilinje längs en spricka, 1,92 cm lång. 7 m SV om nr 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, 0,2x0,2 cm, bestående av 4 älvkvarnar.Dessa är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm djupa. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark, ladugårdsbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SSV om ladugårdshörn (SSV) och 5 m SÖ om vägkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.664165
Longitud: 11.361372
Lämnings-ID: L1967:4389
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1746:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8c3e7de8-d137-42fe-ae2c-7dd7dc82c52d