Hällristning L1967:4352 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1967:4352 i Tanum
Foto av Hällristning L1967:4352 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0.6x0.5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 människofigur, 1 cirkelfigur och 4 älvkvarnar. Människofiguren är 19 cm l med ringkropp. Cirkelfiguren är en hel ring, 11 cm diam. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.730245
Longitud: 11.359915
Lämnings-ID: L1967:4352
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1371:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e144cd10-ca1c-4a72-be1c-ef22b61410f6