Hällristning L1967:4253 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,15x0,8 m (Ö-V), bestående av 1 människofigur och1 djurfigur, 1 obestämbar figur och 11 älvkvarnar.Människofiguren och djurfiguren, en ryttare till häst, ärtillsammans 34x20 cm stor. Den obestämbara figuren, som utgöresav en "oval håla" är 8,5x3,5 cm stor. Älvkvarnarna är 2-5 cmdiam. Belägna på SÖ-sluttande slät häll, på båda sidor omspricka. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"120 m SV om RAÄ nr 1738."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.652552
Longitud: 11.350818
Lämnings-ID: L1967:4253
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1739:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:4253