Hällristning L1967:4252 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4 x0,7 m (Ö-V), bestående av 1 skeppsfigur,1människofigur, 1 djurfigur och 22 älvkvarnar. Skeppsfiguren är39 cm lång, helt uthuggen med dubbla stävar och fyrabemanningsstreck. Människofiguren är 15 cm lång, stående iskeppet i adorantställning. Djurfiguren är 20 cm lång ochfyrbent. älvkvarnarna är 2-10 cm diam. Belägen på S-sluttandeskrovlig, delvis slät häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats mot åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m S om Långemyrtorpet."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.653199
Longitud: 11.352232
Lämnings-ID: L1967:4252
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1738:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:4252