Hällristning L1967:3763 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 1.2x0.5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 2 obestämbara figurer och 2 fragment.Skeppet är 51 cm l, av dubbellinje typ med bemanningsstreck, varavtvå är lurblåsare och en "stång" med två ringar.De obestämbara figurerna är 12-16 cm.Ristningen belägen på NNÖ-sluttande häll.Skiss i inventeringshandlingarna.2 m SSÖ om nr 1 är2) Hällristning, 0.3x0.1 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skepp. Dettaär 30 cm l med helt uthugget skrov.Ristningen belägen på NÖ-slutande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (granplantering)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m S om körväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.705983
Longitud: 11.330813
Lämnings-ID: L1967:3763
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1149:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3763