Hällristning L1967:3642 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.9x0.6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 4älvkvarnar.Skeppen är 75-85 cm l och dubbellinjiga med bemanningsstreck. De är starkt vittrade och ställvis fragmenterade.Älvkvarnarna är 3.5-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Starkt vittrade.Ristningen belägen på tämligen plan och starkt vittrad ovansida avhällparti.12 m S om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 3 älvkvarnar. Dessa är 4-6 cmdiam och 0.3-0.5 cm dj. De ligger på rad med 7 cm inbördes avstånd.Skiss i inventeringshandlingarna.10 m S om nr 2 och 1 m NNV om några större stenar är inknackat i hällen: JJ \ 11/5 1919. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergsklack ur låg moränhöjd. Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2.5 m ÖSÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.718982
Longitud: 11.394111
Lämnings-ID: L1967:3642
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1111:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3642