Hällristning L1967:3641 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1967:3641 i Tanum
Foto av Hällristning L1967:3641 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0.7x0.3 m (N-S), bestående av 1 skepp och 3 älvkvarnar.Skeppet är 37 cm l, av enkellinjig typ.Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0.5-2.5 cm dj.Belägen på NÖ-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.724259
Longitud: 11.36486
Lämnings-ID: L1967:3641
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1133:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a3571cdc-2d6e-4ab0-994c-998b5a4e9502