Hällristning L1967:3627 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Älvkvarnsförekomst, 7.5x0.5 m st (NNV-SSÖ), bestående av 10 älvkvarnar. Dessa är 3.5-6 cm diam och 0.25-0.75 cm dj. De flesta älvkvarnarna finns i förekomstens NNV del, tre i mittpartiet och en enstaka längst i SSÖ.Belägna på 30 graders VSV-sluttande slätt hällparti, tvärs över bäck.40 m VSV om nr 1 är2) Hällristning, 2.9x11.8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 2 människofigurer och 1 älvkvarn.Skeppen är 54 respektive 60 cm l med uppåtsvängda stävar. I det mindre står 2 människofigurer, 14 respektive 20 cm h, med upplyfta armar. Det större skeppet i V ligger i vattenflöde.Av människofigurerna är två beskrivna ovan. De övriga är 22-32 cmh. Sex av dessa är samlade på en linje ovanpå varandra. Samtliga är falliska med lyfta armar. Den tredje ovanifrån bär möjligen svärd och den nedersta möjligen en klubba i höger hand. Samtliga är vända mot N. Den sjunde är belägen Ö om de andra uppifrån och har endast huvud och ben.Belägna på 10-30 graders S-sluttande häll.Strax Ö om ristningen ärytterligare ett vattenflöde.12 m NV om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, på flyttblock, 1x0.7 m st, bestående av minst 12 älvkvarnar. Dessa är 2-6 cm diam och 0.5-1 cm dj. Belägna påkrön och spritt på S-sluttande ovansida av tresidigt, toppigt flyttblock, 1.5-1.2 m st (NÖ-SV) och 1 m h. Blocket ligger löst på berghäll i S kanten av bäckflöde.Nedanför nr 2 är en dammliknande avspärrning av S bäckfåran, av 0.3-1.2 m l, flata, kallmurade stenar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NNV om bäckravin på en punkt 55 m Ö om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.71846
Longitud: 11.395864
Lämnings-ID: L1967:3627
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1110:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3627