Hällristning L1967:3598 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,35x1,45 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 benpar, 1 streck och 10 skålgropar. Skeppet är 35 cm l, dubbellinjetyp med 4 skålgropar placerad bemanning. Benparet 17 cm l. Strecket är 5 cm l. Skålgroparna är 2-3,5 cm diam och 0,2 cm dj, varav 4 är över skeppet, 1 är ensam på hällens SV del och 5 längst ner på hällen vid benparet. Belägen på slät, SÖ-sluttande häll, med enstaka avspjälkningar. Tidigare beskrivningar och inmätningar av RAÄ nr Tanum 858:4 och 858:5 i FMR är felaktiga. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Tidigare beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, 6 älvkvarnar.Skeppet är 37 cm l, dubbellinjigt med förlängd köllinje i fören och djurhuvudstävar samt försett med 7 bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 1-1.5 cm diam och 0.2 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande hällar vid foten av bergshöjd intill plan ler- och sandmark. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m ÖSÖ om Raä nr Tanum 858:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.70085
Longitud: 11.278225
Lämnings-ID: L1967:3598
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 858:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3598