Hällristning L1967:3555 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,2x7 m (NV-SÖ), bestående av 17 skepp, 4 människofigurer, 2 antropomorfa figurer, 1 ben, 4 fotsulefigurer, 12 linjer, obestämbara figurer och fragment, samt 74 skålgropar. Skeppen är 25-95 cm l, av enkellinjetyp, dubbellinjetyp, med tre linjer, samt med helt uthugget skrov. Med och utan spantstreck och bemanningsstreck. Flera av skeppen är fragmentariska. Människofigurerna är 14-49 cm l, varav 1 står i en båt, de övriga 3 med stora vader, varav 1 med hornhjälm. De antropomorfa figurerna är 40 cm resp. 34 cm l, den längre är 37 cm br. Fotsulorna är 28 cm l, konturhuggna, varav 3 med sandalband. 1 är fragmentarisk, de 3 övriga är högerfötter. Linjerna, de obestämbara figurerna och fragmenten är 5-32 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,3-1,2 cm dj. På hällen är flera borrhål och sentida huggningar, bl.a. bokstaven E, 50 cm hög. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Tidigare beskrivning: Hällristning, 6x5 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 1 fotsula, 24 parallella streck, en del otydliga linjer och 8 älvkvarnar. Skeppen är 25-60 cm l. Fotsulan är 28 cm l med tvärstreck. De parallella strecken är 14-18 cm l. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0.1-0.6 cm dj. Ristningen belägen på NÖ-sluttande slät och nött häll. Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart invid SV och NV om vedbod (tidigare hönshus) samt under. 13.5 m NÖ om manhusets Ö hörn, på gårdsplanen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.75836
Longitud: 11.304865
Lämnings-ID: L1967:3555
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 455:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3555