Hällristning L1967:3534 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,05x2,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 21 skepp, 2 människofigurer, 1 cirkelfigur, 4 fragment och 28 älvkvarnar.Skeppen, 24-131 cm l, varav 8 av enkellinjetyp av vilka 5 är utrustade med bemanningsstreck. 13 är av dubbellinjetyp varav 11 med bemanningsstreck. Människofigurerna, 23 och 54 cm l, har helt uthuggna kroppar. Det mindre saknar huvud. Den större är fallisk.Cirkelfiguren, 20 cm diam, bestående av 3 koncentriska cirklar kring en älvkvarn. Fragmenten är 13-23 cm l. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark, bergbrant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 10 m SÖ om bergsstup."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.73605
Longitud: 11.313089
Lämnings-ID: L1967:3534
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 893:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3534