Hällristning L1967:3522 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp, 40 cm l (NNÖ-SSV), dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på SÖ-sluttande häll i vattenrinning. Tidigare beskrivningar och inmätningar av 858:4 och 858:5 är felaktiga och stämmer inte med verkligheten. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Tidigare beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 0,5x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 älvkvarnar. Dessa är 1-2,5 cm diam och 0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll i vattenrinning intill plan ler- och sandmark. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NNÖ om Raä nr Tanum 858:4 och 20 m NÖ om Raä nr Tanum 858:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.700878
Longitud: 11.278585
Lämnings-ID: L1967:3522
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 858:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3522