Hällristning L1967:3456 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,51x0,45 m (NÖ-SV), bestående av 2 människofigurer, 1 fragment och 4 skålgropar. Människofigurerna är 14-31 cm l, varav 1 med utsträckta armar, "öron" och hängande fallos, medan 1 har utseendet av en liten "streckgubbe". Fragmentet är 8 cm l. Skålgroparna är 2,5-3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Det tidigare registrerade skeppet är en isrepa som tillsammans med en skada tolkats som ett skepp. Den äldre beskrivingen har justerats utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,7x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 1 människofigur, 1 skepp, 1 fragment och 1 älvkvarn. Skeppet är 53 cm l och av enkellinjetyp. Människofiguren är 24 cm l med helt uthuggen kropp. Fragmentet är 9 cm l. Älvkvarnen är 3 cm diam och 0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sammanhängande, långsmal och kullrig häll mot SÖ, på bergssluttning. Ung skogsmark, (ljungbevuxen)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Telefonledningar går parallellt över ristningen. 13 m NV om landsväg mätt på vägen från en punkt som ligger 18 m SSV om SV hörnet av manhus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.762766
Longitud: 11.354889
Lämnings-ID: L1967:3456
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 464:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3456