Hällristning L1967:3435 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.19x0.89 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 1 skepp, 1 ofullständigt skepp, 2 stävliknande figurer, 1 människofigur, 1 timglasliknande figur, 1 ben och 2 streckSkeppet är 47 cm l, enkelt, dubbellinjigt med inåtböjda stävar samt utan bemanning. I eller över detta en människofigur.Det ofullständiga skeppet är 18 cm l.De två stävliknande figurerna är 40 cm l och sammanhuggna,.Människofiguren är 24 cm h. I denna mansfigurs huvud sitter ett 2cm dj borrhål. Han skrevar över de två lodräta strecken och verkarvara fallisk.Benet är 18 cm l. figurer somDen timglasliknande figuren är 12 cm l.Isränder går från NÖ-SV. Ingen av figurerna har något gemensamt med dem.Belägen på vattenöversilad, 30 grader sluttande häll.Hällen var vid inventeringstillfälletövertäckt med mossa och barr.Skiss i sista bladet i inventeringsboken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket slät häll mot Ö. Blandskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m VNV om gammal skogsstig mätt från en punkt på denna som ligger 18 m N om en stor tallskogsplantering vid kantigt stenblock."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.649461
Longitud: 11.360844
Lämnings-ID: L1967:3435
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 493:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3435