Hällristning L1967:3417 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,8x0,6 m (N-S), bestående av 1 människofigur, 2 fragment och 2 skålgropar. Människofiguren är 58 cm l, med spjut 77 cm l, helhuggen kropp, händer med fingrar, fallos, spjut i ena handen och redskap i den andra. Spjutet är 53 cm l med spetsoval, konturhuggen spets. Fragmenten är 9-11 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll. Liten exfoliationsskada mid människofigurens knä. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5223) Äldre beskrivning: Hällristning, 1.75 x 1.3 m (N-S), bestående av 1 människofigur och 5 älvkvarnar. Människofiguren, 65 cm h med 88 cm l spjut, är en man vänd mot N och bär ett 55 cm l spjut riktat nedåt. Båda armarna går rakt ut från axlarna och den V avslutas med en älvkvarnsliknande fördjupning. Mansfiguren är fallisk och helt uthuggen. Älvkvarnarna, 2.5-5 cm diam och 0.5-1 cm dj är spridda över hällen. Vattenöversilad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Närmast plan bergsavsats i V på moräntäckt sluttande bergsparti. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m V om stengärdesgård. Ca 0,5 m NV om stenbrottskant. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.702275
Longitud: 11.338863
Lämnings-ID: L1967:3417
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 834:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3417