Hällristning L1967:3412 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,3x1,6 m (NNÖ-SSV) bestående av 2 skepp, 1 par fotsulor och 8 älvkvarnar. Skeppen är 37-43 cm l, dubbellinjiga med uppsvängda stävar, förlängda köllinjer och på det mindre 2 spant och 6 bemanningsstreck. Fotsulorna är 25-26 cm l med tvärslå, konturhuggna. Älvkvarnarna är 2,5-7 cm diam och 0,5-2 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Uppstickande berghällar i S svaga sluttningen moränhöjd, impediment i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NNV om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.675431
Longitud: 11.362902
Lämnings-ID: L1967:3412
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 970:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3412