Hällristning L1967:3411 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.7 x 1.3 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 övrigt bestämbar figur samt 2 älvkvarnar.Skeppen, 35-90 cm l, är numera enkellinjiga, varav det största medakterut förlängd köllinje och kraftigt vittrad. På NV-sluttande häll i vattenflöde.11 m NNV om 1 är2) Hällristning, 0.6 x 0.8 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 4älvkvarnar.Skeppet, 15 cm l, är fragmentariskt och vittrat.Älvkvarnarna, 1-3 cm diam och 0.5 cm dj, är vittrade och otydliga. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande hällparti vid foten av åkerholme i lermark. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 2 är 7 m SSÖ om gärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.689454
Longitud: 11.347347
Lämnings-ID: L1967:3411
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 870:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3411