Hällristning L1967:3408 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,9x0,8 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 hjulkorsliknande figur, 1 hjärtformad figur, 5 linjer och 7 skålgropar. Skeppen är 18-29 cm l, av enkellinjetyp utan bemanning och "står" över varandra. Under skeppen är en av linjerna (möjligen påbörjat skepp). Den hjulkorsliknande figuren är 20x13 cm st. Den hjärtformade figuren är 13x13 cm st. Linjerna är 6-22 cm l varav den längsta ligger under skeppen. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6486-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 1,4x0,85 m (N-S), bestående av 4 skepp, 1 hjul, 2 streck och 8 älvkvarnar. Skeppen är 20-30 cm l, varav tre är ställda ovan varandra är enkla köllinjer. Det fjärde har vackert inåtböjda stävar, men är ovanligt kort i förhållande till stävarnas storlek. Hjulet är 14x18 cm, fyrekrigt och något ovalt. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Strecken är 10-20 cm l."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på slät SÖ-sluttande granithäll invid åkerkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m S om i åkermark utskjutande spets. 8 m ÖSÖ om RAÄ-nr 482."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.679491
Longitud: 11.312109
Lämnings-ID: L1967:3408
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 483:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3408