Hällristning L1967:3396 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,3x2,6 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 hällristningsytor (A-C) med sammantaget 4 skepp, 1 våglinje, 1 helt uthuggen yta och 1 skålgrop. A) Hällristningsyta, 0,50x0,30 m (NÖ-SV), överst på hällen, bestående av 1 skepp och 1 helhuggen yta. Skeppet är 50 cm l, av dubbellinjetyp och med spant- och bemanningsstreck. Den helhuggna ytan är 12x4 cm st, fragmentarisk. Ca 3 m SSÖ därom är: B) Hällristningsyta, 2,6x1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 våglinje och 1 skålgrop. Skeppen är 24-75 cm l. Det större är av dubbellinjetyp, utan bemanning men med skålgrop mellan stävarna. Det mindre skeppet av enkellinjetyp och utan bemanning. Våglinjen är 14 cm l. Skålgropen är 3 cm diam och 0,2 cm dj. Ca 4 m SÖ därom är: C) Hällristningsyta, bestående av 1 skepp, 19 cm l och av dubbellinjetyp utan bemanning. Beskrivningen justerades utefter ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6487-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 9x2,2 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp. Skeppen är 20-75 cm l varav de två små, 20 resp. 24 cm l, är enkla och obemannade. Det största, 75 cm l är obemannat, dubbeldäckat, försett med ett fönster samt med dubbla stävar. Skeppet längst upp på hällen är 49 cm l och bemannat med sju streck, dubbeldäckat och försett med tre fönster samt dubbelstäv."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på större SSÖ-sluttande häll, delvis kraftigt vittrad. Ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Undernummer 1 är belägen: 15 m NV och vinkelrätt om landsvägen mätt från en punkt som ligger 60 m SV om hörn av åker. 17 m S om RAÄ-NR 476:2. Undernummer 2 är belägen: 2.5 m SSÖ och vinkelrätt om stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.676349
Longitud: 11.307258
Lämnings-ID: L1967:3396
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 474:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3396