Hällristning L1967:3395 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x3 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 hjulkors, 1 U-formad linje och 26 skålgropar. Skeppen är 27-29 cm l, av dubbellinjetyp med fem bemanningsstreck vardera. Hjulkorset är 16x13 cm st, med 4 skålgropar i kvadraterna och 2 skålgropar i övre "hörnen", sammanbundna med hjulkorset med korta "skaft". Den U-formade linjen är 9 cm l. Skålgroparna är 2-6,5 cm diam, varav 6 st ingår i hjulkorsfiguren och 5 andra är placerade i korsform. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6486-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 3x0,5 m (N-S), bestående av 1 hjul och 9 älvkvarnar. Hjulet är 15 cm diam. Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0,1-1,7 m dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SÖ-sluttande delvis slät granithäll i kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m SSV om i åkermark utskjutande spets. 8 m VNV om RAÄ-nr 483."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.679442
Longitud: 11.312286
Lämnings-ID: L1967:3395
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 482:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3395