Hällristning L1967:3299 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,8x0,3 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 människofigur och 4 skålgropar. Människofiguren är 20 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Den äldre beskrivningen är justerad utifrån ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,3 x 1,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 cirkelfigur och 4 älvkvarnar. Skeppet är 32 cm l och av enkellinjetyp. Cirkelfiguren är 6 cm diam och belägen på relingen av skeppet. Älvkvarnarna är 5-6 cm diam och 0.5-1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NNÖ om körväg och 21 m SÖ om vägkurva."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.755702
Longitud: 11.341151
Lämnings-ID: L1967:3299
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 891:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3299