Hällristning L1967:3293 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp.Skeppet är 48 cm l, dubbellinjigt med uppsvängda stävar och 10 bemanningsstreck. 1 m ovan markytan.3 m ÖNÖ om 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 2.3 x 0.1-0.5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 15älvkvarnar och 2 rännformiga fördjupningar.Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och 0.5-2 cm dj samtDe rännformiga fördjupningarna 10 x 4 respektive 20 x 4-6 cm. I änden av den större är 1 älvkvarn. På liten VSV sluttande hylla vidstupets fot.2 m Ö om 2 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5 x 3 cm och 0.5 cm dj. Belägen på liten hylla 0.3 m över markytan.1.5 m Ö om 3 är4) Hällristning, 2 x 0.8 m (Ö-V) bestående av 3 skepp, 2 skeppsstävar samt 1 älvkvarn.Skeppen är 23, 47 respektive 100 cm l, enkellinjiga varav de två största med uppsvängda stävar och förlängd köllinje i såväl för somakter. Det största skeppet har 14 bemanningsstreck. Stävarna är svängda. 0.9 m över markytan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid foten av inåtsluttande (5-6 grader) bergvägg, 10-15 m h stup.Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 m ÖNÖ om Ö kanten av banvall och 2.5 m NNV om brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.657803
Longitud: 11.385538
Lämnings-ID: L1967:3293
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 863:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3293