Hällristning L1967:3287 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen uppdaterades enligt ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-67-2017) Hällristning, 5x2.9 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp,5 människofigurer, 1 fotsula, flera otydliga figurer och 5 älvkvarnar. Av skeppen, 20-46 cm l, är 3 bemannade och 1 dubbellinjigt.Av människofigurerna, 22-32 cm l, är 3 bågskyttar med runda kroppar. 4 har svärd, ingen är fallisk.Fotsulan, 23 cml, är konturhuggen och har 5 tår. Den är finns ca 2.5 m NV om den bågskytt som syns längst till höger på fotot.De otydliga figurerna är vittringsskadade. En tänkas vara en påbörjad människofigur. Denna figur finns till vänster på hällens undredel.Älvkvarnarna är 2.5-4 cm diam och 0.1-0.5 cm dj och är spridda. Svag huggning.Belägen på vattenöversilad, slät men vittrad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m NV om kant av åker, mätt från en punkt som ligger 27 m NÖ omhörn av åker. 23 m NV om körväg.ÖSÖ- och SÖ-sluttande häll på bergssluttning. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.735809
Longitud: 11.292641
Lämnings-ID: L1967:3287
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 504:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3287