Hällristning L1967:3285 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp, 50 cm l (NÖ-SV), dubbellinjetyp med spant och bemanningsstreck. Inåtböjda stävar och högrest kölförlängning. Belägen på vittrad, svagt SÖ-sluttande häll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Tidigare beskrivning: Hällristning med ett skepp. Skeppet är 47 cm l, dubbellinjigt med uppsvängda stävar och förlängd, uppsvängd köl, 6 spant och 9 bemanningsstreck. Belägen i vattenflöde på liten SV sluttande häll av vid foten av berg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSÖ om körväg mätt från en punkt på vägen som ligger 21 m Ö om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.698188
Longitud: 11.272298
Lämnings-ID: L1967:3285
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 499:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3285