Hällristning L1967:3260 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,83x2,45 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 skepp, 24 människofigurer, 5 djurfigurer, 4 fotsulefigurer, 3 vapenfigurer (2 spjut och 1 sköld), 1 kors, 8 fragment och 67 skålgropar. Människofigurerna är 11-49 cm l, 10 med helhuggen, fyrkantig kropp, varav 2 med spjut och därav 1 med rektangulär sköld. 6 av människofigurer är fragmentariska och 14 av "streckgubbetyp". 4 av människofigurerna står på hästar, två och två mot varandra, varav 2 med sköld och hammare i handen. 2 av de övriga med sköld och vapen (svärd?) i handen står mot varandra. 1 människofigur bär på ett kors, 31 cm l. Skeppen är 27-80 cm l, av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck. I det nedersta skeppet står en människofigur. Djurfigurerna är hästar, 21-24 cm l, varav 4 med stående människofigurer på ryggen och 1 med ryttare utformat som ett "bemanningsstreck". Fotsulefigurerna är 11-24 cm l, parställda, 2 större med tår och 2 mindre, helt uthuggna med utsparad hålfot. Vapenfigurerna består av 1 sköld, 39x11 cm stor och 2 spjut, 45 resp. 74 cm l, med spetsen riktad nedåt, en med trekantigt blad, en med lövformat blad. Bärs av större människofigurer med fyrkantiga kroppar. Korset är 15x15 cm. Fragmenten är 6-21 cm l, varav 1 är ett ben. Av skålgroparna är 60 runda, 2-5 cm diam och 0,1-0,5 cm dj och 7 ovala, 4x2-9,5x4,5 cm st. Flera av skålgroparna ingår i två rader uppifrån och ned på hällen och liknar harspår. Den äldre beskrivingen har justerats utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4,8x2,3 m (N-S), bestående av 6 skepp, 19 människofigurer, 4 djurfigurer, 4 fotsulor, 1 korsfigur, 4 obestämbara figurer, 8 fragmentariska figurer och 59 älvkvarnar (varav 1 avlång). Se vidare skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på ÖSÖ-sluttande granithäll, vittrad upptill, ovittrad nedtill. På gammal gårdstomt. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SV om kant av åker och 11 m V om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.757928
Longitud: 11.349134
Lämnings-ID: L1967:3260
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 460:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3260