Hällristning L1967:3218 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,69x0,28 (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 47 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 4,5-5 cm diam och 0,4-0,6 cm dj. Belägen på mycket vittrad granithäll med många exfoliationsskador (eldskador?). Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 42x5 cm (Ö-V), bestående av 2 älvkvarnar. Dessa är 4,5-5,0 cm diam och 0,4-0,6 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttande, skrovlig häll. Skogsdunge."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"34 m VNV om hörn av åker vid landsväg Knäm-Lur."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.764292
Longitud: 11.272682
Lämnings-ID: L1967:3218
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 514:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3218