Hällristning L1967:3203 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,8x1,9 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 4 skepp, 1 djurfigur, 1 slinga och 18 ävkvarnar. Skeppen är 29-74 cm l. De två är minsta enkla köllinjer. De två största är helt uthuggna och bemannade. Det största skeppet är 74 cm l, har krusiduller i akterstäven med fönster. Djurfiguren är 19 cm l och fyrfota. Slingarn är 22 cm l. Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0,2-0,7 cm dj och spridda. Belägen i vattenränna på 20 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ-sluttande, slät häll. En- och ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m SSÖ om RAÄ-nr 64:1 och 8 m VNV om stengärdesgård, som i sin tur ligger 2 m från dikeskant."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.684905
Longitud: 11.340212
Lämnings-ID: L1967:3203
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 490:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3203