Hällristning L1967:3199 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.10 x 0.50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 1 obestämbar figur och 2 älvkvarnar.Skeppet, 17 cm l, är enkellinjigt och försett med en 17 cm h mast(?).Människofiguren, 13 cm h, är enkellinjig och stiliserad i adorantposition.Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0.03 cm dj.Ytterligare otydliga och vittrade figurer finns på hällen.Linjerna är i allmänhet 1-2.5 cm br. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ sluttande häll i kanten av större hällparti."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.692873
Longitud: 11.33702
Lämnings-ID: L1967:3199
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 881:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3199