Hällristning L1967:3193 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, bestående av 1 hjulkors, ovalt, 25 x 19 cm (ÖNÖ-VSV) med dubbla korsarmar. Grovt prickhugget och beläget i vattenflöde samt på närmast plan häll.Ca 30 m ÖNÖ om 1 är2) Hällristning, ca 4.5 x 0.5 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp.Dessa är 16-48 cm l, varav det största är dubbellinigt med uppsvängda stävar och 10 bemanningsstreck. De två mindre skeppen är otydliga och fragmentariska. Belägna i två olika vattenflöden på ömse sidor om ett 1 m br stråk i nedre kant av Ö sluttande hällar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll på Ö delen av krönplatå och Ö sluttning av större bergshöjd."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.689883
Longitud: 11.342333
Lämnings-ID: L1967:3193
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 842:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3193