Hällristning L1967:3191 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1. Hällristning, 1 x 1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 1 obestämbar figur och 3 älvkvarnar.Skeppet, 30 cm l, är enkellinjigt med uppsvängda stävar och 9 bemanningsstreck. Vittrat. Beläget i vattenflöde.Den obestämbara figuren är 10 cm l.4 m S om 1 och 0.5 m N om gjuten tomtmarkskant är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Denna är 3 cm diamoch 0.5 cm dj. På V-NV sluttande hällar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande häll vid foten av berg. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SÖ om korsning infartsväg-stig."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.689926
Longitud: 11.351454
Lämnings-ID: L1967:3191
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 853:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3191