Hällristning L1967:3184 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 16x4 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 20 skepp och ca 10 älvkvarnar. Skeppen är 18-44 cm l, varav 7 är otydliga och fragmentariska och 12 försedda med 4-10 bemanningsstreck. Samtliga har uppsvängda stävar, 7 med förlängd köllinje i för eller akter eller bådadera. 8 av skeppen är helt uthuggna. Skeppen är huvudsakligen samlade inom ett 1 m br band i ristningens övre del. 3 skepp seglar synbarligen uppför hällen. Älvkvarnarna, 2-11 cm diam och 0,5-3 cm dj, är belägna i vattenflöde i hällens V del. I ristningens nedre del är endast spridda älvkvarnar. Högst upp på ristningen är inhugget initialerna M.R med 14 cm h versaler och därunder ett otydligt årtal 18... Ristningsytan lutar 11-37 grader åt SÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mjukt böljande ställvis brant SÖ sluttande hällparti vid foten av större bergshöjd."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"44 m ÖNÖ om SÖ knuten av uthus och 6 m NV om kant av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688966
Longitud: 11.343742
Lämnings-ID: L1967:3184
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 841:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3184