Hällristning L1967:3121 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.90x0.60m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigurer, 2 streck och 2 älvkvarnar.Skeppen är 28-55 cm l. Det mindre skeppet är bemannat med 6 streck.Människofiguren är en ryttare som saknar ben och håller armarna iadorantställning.Djurfiguren, 25 cm l och 23 cm h och bär ryttare. Hästen är välhuggen, med ovanligt smala ben.Strecken är 11-23 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.1-0.3 dj Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttande, slät häll. i S kant av skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m NNÖ om RAÄ-nr 511:5."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.6833
Longitud: 11.339097
Lämnings-ID: L1967:3121
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 512:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3121