Hällristning L1967:3099 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1 x 0.6 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 1 trädfigur och 3 älvkvarnar.Skeppet är 50 cm l, enkellinjigt med uppsvängda stävar. Mitt i dessa står människofiguren.Människofiguren är 22 cm h, med huvud, två ben och 1 arm. I den höjda högerarmen är trädfiguren.Trädfiguren är 15 cm h med 4 utskott eller grenar. Linjerna är 1-3cm br och intill 0.04 cm dj.Skeppet, människofiguren och trädfiguren utgör en scen.Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och intill 0.5 cm dj. Belägen 0.5 m nedanför scenen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Rundat SÖ sluttande hällparti, mitt på större bergsområde i hällrik mark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.695381
Longitud: 11.336036
Lämnings-ID: L1967:3099
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 880:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3099