Hällristning L1967:3086 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,7x1,3 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 övrigt bestämbar figur samt 2 älvkvarnar. Skeppen, 35-90 cm l, är numera enkellinjiga, varav det största med akterut förlängd köllinje och kraftigt vittrad. På NV-sluttande häll i vattenflöde."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande hällparti vid foten av åkerholme i lermark. Åkermark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.689297
Longitud: 11.347483
Lämnings-ID: L1967:3086
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 870:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3086