Hällristning L1967:3082 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.15x0.71 m (ÖNÖ-VSV), bestående av:2 skepp och 1 streckSkeppen är 58-61 cm l, varav det största är en enkel köllinje medstävar och det kortare skeppet är tredäckat med 15 bemanningsstreck. Det sistnämnda kan också vara två sammanknutna skepp.Strecket är 38 cm l.Belägen 1/2 m nedom naturlig spricka i berget, i vattenränna på 10grader sluttande häll.24 m S om nr 1 och 19 m VNV om stengärdesgård är enligt tillägg2) Hällristning, bestående av 1 skepp.Skeppet är 60 cm l, konturristat, översilat samt trelinjigt med uppsvängda stävar och i aktern (?) en cirkelformad anordning (roder?).Belägen i ljus, slät svagt NÖ sluttande häll omgiven av stenar ochblock. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Stort hällparti mot ÖNÖ på bergssluttning med en- och ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SV om stengärdesgård till trädgård. 23 m SV om SV hörnet av manhus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.645851
Longitud: 11.297251
Lämnings-ID: L1967:3082
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 484:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3082