Hällristning L1967:3067 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,75x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 djurfigur och 6 skålgropar. Djurfiguren är 21 cm l. Skålgroparna är 3,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Hällristningen är belägen invid och under en stengärdesgård och fler figurer kan finnas under denna. Djurfigurerna och två av skålgroparna är på gärdesgårdens Ö sida, medan resterande skålgropar kan ses på den V dito. Beskrivningen justerades något utefter ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6487-2016)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät häll mot SSÖ."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Under stengärdesgård (N-NNV-S-SSÖ) ca 23 m NNV om stengärdesgårdens hörn vid landsväg. Ca 28 m NNV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678544
Longitud: 11.311691
Lämnings-ID: L1967:3067
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 479:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3067