Hällristning L1967:3048 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,2x3,3 m (NÖ-SV), bestående av 43 skepp, 7 människofigurer, 1 benpar, 8 djurfigurer, 4 fågelfigurer, 1 cirkelfigur, 15 linjer, böjda streck och fragment, samt ca 80 skålgropar. Skeppen är 15-111 cm l, enkellinjetyp, dubbellinjetyp med och utan spant, och helt uthuggna skrov, med och utan bemanning. Ett av skeppen har parställda lurblåsare. Människofigurerna är 12-36 cm l, varav 1 torso, 1 med ringkropp, 4 med lyfta händer, varav 2 motställda figurer med höjda armar. Benparet är 18 cm l. Djurfigurerna är 14-34 cm l. Fågelfigurerna är 13-17 cm l. Cirkelfiguren är 11 cm diam. Skålgroparna är 2,5-7 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Tidigare beskrivning: Hällristning, 4,2x3,3 (SSV-NNÖ) samt 2x1 m i den Ö delen, bestående av 14 skepp, 2 människofigurer, 6 djurfigurer, 1 obestämbar figur och 59 älvkvarnar.Av skeppen, 38-113 cm l, är 6 dubbellinjiga och försedda med bemanningsstreck och fönster. Människofigurerna, 23 respektive 27 cm h, är falliska män med svärd, motstående med lyfta armar mot varandra. Älvkvarnarna är 2-6.5 cm diam och intill 1.8 cm dj. Hällen är delvis skrovlig och vittrad. Figurerna är dock tydliga och tämligen djupa. Hällen lutar 5-25 grader mot SÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11,5 m SV om väg. 23 m NV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.759095
Longitud: 11.303664
Lämnings-ID: L1967:3048
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 816:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3048