Hällristning L1967:3020 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 16x5 cm (NNV-SSÖ), bestående av12 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 4 älvkvarnar,Skeppen är 9-80 cm l. I Ndelen är sex skepp, varav tre bemannade och tre dubbellinjiga. Från N räknat är ett dubbellinjigt och obemannat, 54 cm l och med roderliknande bihang. Två, 45 cm l, varav 1är dubbellinjigt bemannat med älvkvarnar och det minsta skeppet, 9cm l, beläget 2 m nedanför. Tre är i S delen.Människofiguren är 17 cm h, i adorantställning och belägen i S delen under en rot.Djurfiguren är 40 cm l och 38 cm h, med konturhuggen kropp, troligen en oxe och belägen i S delen.Älvkvarnarna är 2.5-4 cm diam och 0.1-0.5 cm dj. En av dem är belägen 34 cm nedanför det 54 cm l skeppet. Två är belägna i S delen.Belägen i fyra vattenfärgade rännor. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ-sluttande, slät häll. Kant av skog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N ända av lång bergsrygg (NNV-SSÖ), i dagen. Ca 85 m V om RAÄ-nr346."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.68286
Longitud: 11.338955
Lämnings-ID: L1967:3020
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 511:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3020