Hällristning L1967:3015 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,8x3 m (NÖ-SV), bestående av 27 skepp, 7 människofigurer, 1 djurfigur, 3 redskapsliknande figurer och 25 älvkvarnar. Av skeppen, 25-66 m l, är 14 bemannade och 8 dubbellinjiga. En delav skeppen har tydligt inåtböjda stävar med horn. 3 har helt uthugget skrov. Ett av skeppen är 64 cm l. Människofigurerna är 15-40 cm h. 3 av dem är trefingrade och står i adorantställning i det 64 cm l skeppet. Den största av dem, 37 cm h, står i mitten. Den halva är 14 cm h och är huggen i ett skepp. Den liggande figuren är 31 cm l. Av djuren, 22-23 cm l, är det ena fyrfota och står över ett tvåbent. Ovalfigurerna är 3x1.5 cm l och ligger på en horisontell rad nerevid älvkvarnsklungan. Älvkvarnarna är 2,5-4 cm diam, ligger i 2 klungor nedtill på hällen, till vänster 8 stycken och till höger 9 stycken. De övriga är spridda. Belägen på 30 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant NÖ-sluttande häll. En- och ljungbevuxen bergsterräng."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SV om stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.698647
Longitud: 11.27199
Lämnings-ID: L1967:3015
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 501:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3015