Hällristning L1967:2996 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.2 x 3 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 7 älvkvarnar.Skeppet är 114 cm l, med kraftigt uppsvängda stävar och förlängd köllinje i såväl för som akter samt försett med ca 11 bemanningsstreck i skeppets främre del. Helt uthugget och beläget på hällens SÖdel.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj samt spridda på hällenkring skeppet. En är belägen på hällens övre del.Hällen är låg, Ö-sluttande och grovkornig häll. Ovanför skeppet ärhällen eldskadad och flagad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll på Ö-sluttande moränavsats vid foten av bergsrygg. Igenväxande betesmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.650875
Longitud: 11.366349
Lämnings-ID: L1967:2996
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 851:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2996