Hällristning L1967:2992 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,4x1,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 3 obestämbara figurer och 26 skålgropar. Skeppen är 34-52 cm l, 2 av enkellinjetyp, 4 av dubbellinjetyp. 3 med bemanningsstreck. Människofiguren är 10 cm l, voltigör. Djurfiguren är 29 cm l, fyrbent, fallisk. De obestämbara figurerna är 13-25 cm l, varav ett böjt streck. Skålgroparna är 3-6,5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på plan till svagt SSÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Tidigare beskrivning: Hällristning, 6x1,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur och 30 älvkvarnar. Skeppen, 24-50 cm l, har uppsvängda stävar och förlängda köllinjer. 5 är enkellinjiga och 3 är dubbellinjiga. Två av vardera typen har 2-9 bemanningsstreck. Människofiguren, 16 cm h, är en helt uthuggen voltigör. Djurfiguren, 30 cm l, är en starkt fallisk häst."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NV om körväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701414
Longitud: 11.282655
Lämnings-ID: L1967:2992
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 859:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2992