Hällristning L1967:2986 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4.2x2.7 m (N-S), bestående av 11 skepp, 1 människofigur, 35 cm h, 4 fotsulor och 40 älvkvarnar.Av skeppen, 26-110 cm l, är tre dubbellinjiga och bemannade. Tre andra seglar nedåt och är bemannade och ytterligare 1 likaledes seglande nedåt in i en fotsula.Fotsulorna är 25-28 cm l och enkelt konturhuggna. En av dem har tvärband. Ett par av dem är belägna vertikalt placerat ovanför ett dubbellinjigt skepp med "fönster" och spant. Samtliga av dem är vända nedåt.Älvkvarnarna är 2.5-7.0 cm diam och 0.1-1.1 cm dj och ligger spridda med en koncentration med 19 stycken belägna till vänster, nedtill på hällen.Belägen på mycket vittrad häll.Dalen upp mot Nytorp kallades förr "Torstens äng".Ej besökt vid revideringsinventeringen 1991. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttande, skrovlig häll mellan kant av åker och markväg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1-2 m Ö om kant av åker (N-S). 9 m SÖ om hörn av åker. 7 m SV ommarkväg 19 m V om 179."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.714451
Longitud: 11.320241
Lämnings-ID: L1967:2986
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 505:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2986